Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku uległy zmianie obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania weszło unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. „RODO”. Otrzymują Państwo niniejszą wiadomość dlatego, że są lub byli Państwo naszym klientem lub kontrahentem lub przedstawicielem/pełnomocnikiem wskazanym przez naszego  klienta/kontrahenta, z którymi zawarliśmy umowę lub pozostajemy w kontakcie w związku z wykonywaną przez nas działalnością gospodarczą. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje z których dowiedzą się Państwo w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel Atena sc. ul. Kilińskiego , 76-200 Słupsk. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność prowadzenia korespondencji, jej archiwizacja w związku z realizacją umowy na usługę hotelową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub gdybyśmy chcieli pozostawać w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy w przyszłości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wydana w związku z umową o świadczenie usług hotelarskich jaką wykonujemy, wykonywaliśmy lub ewentualnie będziemy wykonywać.

Informujmy także, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. . Po zakończeniu umowy Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres realizacji roszczeń cywilnoprawnych związanych z tą umową. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres hotelatena@onet.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługę hotelową/dostawę może okazać się niemożliwe lub utrudnione.